Demann kado Nwèl a mouche Leta peyi m

Idées et Opinions
Typographie

 

Yon sitwayen konsekan chwazi mande Leta peyi l kado pa l nan fason pal. Amos Décimus ki te vle pataje panse l ak lektè HPN yo, chwazi fè l koule nan lank lamizè ak move gouvènans ki trayi peyi l pou mande Leta yon lòt bagay nan lokazyon fèt Nwèl la. Li tèks la anba souple!

Bonjou Mouche LETA,

                                       Se avèk anpil lonè ak respè mwen salye w epi di w anmenm tan «ankouraje» pou devouman w montre pou w chwazi epi rete LETA. Mwen ap profite de liy sa yo pou mwen mande w ti kras nan sa w dwe nou.

Sa fè lontan mwen ap obsève, reve, espere men jounen jodi a mwen vle di w sa mwen wè, sa mwen reve epi sa mwen espere. Li ta bon wi, si w ta prete m atansyon w ak konpreyansyon w sou kèk liy sa yo.

Yo di m ou se premye responsab sekirite ti moun yo, si se vre, mwen mande w ane sa pou w ta ba yo kado sa yo tanpri : 

1) Proteksyon pou yo nan sak gen pou wè ak sikilasyon peyim;  

2) Yon ti lòsyè edikasyon nan medya yo;

3) Rad pwòp pou tout timoun, sitou sa yo ki nan lari Dèlma ak sou channmas yo;

4) Liv ak kreyon nan plas zam, dròg siman(Kòdonye) ak vye twal sal nan men sila yo nou rele Kokorat yo;

5) Batistè pou sa ki pa genyen yo ;

6) Sekirite pou anpeche moun vann yo tankou ti kabrit san papye;

7) Yon ti kay pou yo dòmi pou yo ka reve.

Mwen chwazi rete ak 7 demann

Paske  Legliz ak Badji fèm aprann

Chif sèt (7) la vle di sa ki pafè 

Antouka menm si w pa pafè …

Anyen, pinga w pa fè.

Mouche LETA, kite m mande w  « lo »  kado sa pou sila ki manke mwayen sou tout fòm yo:

1) Yon taksi kote yo chita byen ;

2) Yon kamyonyèt ki pap fè bout kous ;

3) Yon kopi lèt divòs oumenm ak madan fatra ;

4) Kichòy pou yo, sou zafè kalite sa yap ba yo manje;

5) Yon djakout diyite ;

6) Limyè alfabetizasyon pou fini ak « Je pete klere » ;

7) Yon jistis ki pa mezire nan ganmèl.

Mwen anvi ale pi lwen

San nou pa tire pwen

Men tan pa pèmèt mwen penpennen

Mwen kanpe sou swaf mwen.

Mouche LETA, eske w ka ban nou sa yo kòm degi ?

• Limyè siyalizasyon nan kafou yo ;

• Yon ti amoni pou djaz peyi m ki an boulatcha ;

• Pa kite nou sèvi w, sèvi nou pito ;

• kontrandi sou sa nou ba w jere ; 

• Yon repons ki ekri ak plim olye se avèk kreyon ;

• Yon kopi lèt demisyon w nan koral « Kòripsyon »; 

• Panse epi aji tankou LETA.

Antouka mwen rete la

Paske nan tout ti kalkil senp

Twa fwa sèt egal venteyen

Mèsi davans Mouche LETA.

                                                                                                                             

 

 

 

Amos DECIMUS

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Inscrivez-vous via notre service gratuit de courriel d'abonnement pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles informations sont disponibles .

HPN Sondages