Haïti-Éducation-Journée mondiale des enseignants: Le ministre et professeur Pierre Josué Agénor Cadet salue ces bâtisseurs d’hommes et de femmes 

Education
Typographie

 

À l’occasion de la 23e « Journée mondiale des enseignants », ce lundi 5 octobre 2020, le titulaire du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, M, Pierre Josué Agénor Cadet a, dans un message circonstanciel en créole et en français, salué et remercié les enseignants pour le travail incommensurable de bâtisseurs d’hommes et de femmes qu’ils font depuis la nuit des temps. Lire intégralement le message ci-dessous. 

Nan okazyon 23èm Jounen mondyal edikasyon, nan non gouvènman an, ministè a ak nan non tout elèv yo, mwen vle pwofite pou m salye e remesye tout anseyan pou sipò yo ak angajman yo bo kote timoun pou yo te pèmèt yo reprann chimen lekòl apre tout peryod difisil ane sa a.

Sòti nan peryòd peyi lòk rive sou pandemi COVID-19 lan, lekòl pran anpil kou e timoun yo soufri anpil nan rete chita lakay yo. Nou kontan wè anpil anseyan koumanse konprann dwa pou edikasyon nan tout sikonstans timoun yo genyen fòk nou pwoteje yo e defann yo malgre divèjans nou ka genyen sou kèk dosye. Konpreyansyon sa a enpòtan anpil paske pa gen anseyan san lekòl, san prezans timoun yo nan sal klas yo.

Nou tout dwe dakò sou sa e toujou bay bourad pou lekòl rive mache kòmsadwa nan enterè timoun yo ak tout sosyete a.

Anseyan se yon poto mitan yon sosyete, se yon gid, se yon moun kap fòme lòt moun pou prepare avni sosyete, se yon lidè. Li enpòtan pou l byen jwe wòl li pou ede sosyete a vanse pi devan nan bon jan ankadreman y ap bay timoun yo.

E nan moman kote gen pwoblèm ak latroublay politik e gwo kriz sanitè mondyal ak koronaviris la, se nan moman difisil sila yo pou anseyan yo jwe wòl yo tout bon e kontinye akonpaye timoun yo e pèmèt aprantisaj yo kontinye fèt malgre anpil difikilte.

Nan sans sa nou vle salye yon gwo potorik gason, yon sendikalis nan tout sans, yon moun tout bon ki gen respè pou tout moun e ki kwè nan dyalòg, nan chita pale ansanm pou eseye chanje ansanm sa ki dwe chanje nan lekòl la nan peyi a e pou amelyore kondisyon anseyan yo. Jean Marie Pierre se yon gwo edikatè ki fòme anpil jèn e ki mouri samdi 3 òktòb la apre li tap soufri anba yon maladi.

Chapo ba Pou Jean Marie ki se yon modèl ki ta dwe enspire anpil jèn anseyan ak sendikalis jounen jodi a.

Anseyant, anseyan yo,

Gen anpil jefò ki fèt sou administrasyon Prezidan Jovnel Moise la pou pèmèt majorite anseyan jwenn lèt yo e rive touche lajan yo.Nou konnen gen anpil lòt dosye pou nou travay ansanm pou nou vanse ak revandikasyon anseyan yo. Nap travay nan sans sa ansanm ak sendika anseyan pou nou vanse tipa tipa nan satisfè revandikasyon yo. Gouvèman deja prevwa yon ajisteman salè pou pwofesè yo nan bidjè a ak lajan pou peye aryeye salè yo. Konsa, an n travay ansanm nan tèt frèt, respè youn pou lòt pou nou chanje ansanm sa ki pou chanje ak resous ki disponib pou sa.

Nou angage n nan ministè edikasyon nasyonal, ak sipò administrasyon MOISE-JOUTHE la, pou nou travay ansanm ak sendika anseyan yo pou nou revalorize kondisyon anseyan yo. Nou vle envite tout responsab sendika anyeyan yo, yon lòt fwa ankò, pou nou kontinye dyalòg sosyal ki komanse a, pou metye anseyan reprann valè l e ranfòse pi plis.

« Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir », c’est le thème retenu par l’UNESCO cette année pour célébrer la Journée mondiale des enseignants cette année. Une nouvelle occasion pour saluer ces bâtisseurs d’hommes et de femmes, ces leaders qui doivent orienter nos jeunes vers le chemin du savoir, de la connaissance et de la liberté. Honneur et Respect à tous les enseignantes et enseignants !

Chapo ba pou tout anseyan yo ! Vive l’Éducation !

 

 

 

Inscrivez-vous via notre service gratuit de courriel d'abonnement pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles informations sont disponibles .

HPN Sondages