Haïti-Éducation-Covid-19 : Message du titulaire du MENFP à l’occasion de la Journée nationale des enseignants

Education
Typographie

Ce dimanche 17 mai marque la « Journée nationale des enseignants ». Ces infatigables professionnels qui participent pleinement à l’existence et au développement de la nation. Étant dans un contexte difficile où le pays, comme le monde, traverse une crise sanitaire liée à la Covid-19, la traditionnelle fête d’honneur et mérite ne peut avoir lieu cette année. Toutefois, le ministre Pierre Josué Agénor Cadet, dans un message occasionnel rédigé en français et en créole, a émis une pensée spéciale à l’égard de toutes les enseignantes et de tous les enseignants du pays. Haiti Press Network propose à son lectorat de lire intégralement ci-dessous le message dont une copie a été transmise par voie électronique à la rédaction de l’Agence.      

 

Anseyant, Anseyan,

Nan okazyon Jounen nasyonal anseyan, mwen vle salye yon lòt fwa kouraj ak detèminasyon chak anseyant, chak anseyan, ki pa sispann sèvi repiblik la sitou timoun yo. 

An verite, pa gen tankou bèl metye sa a ki se pwofesè lekòl kote nou pa sispann ankadre jèn yo e prepare sosyete demen an. Reskonsabilite a lou sou tèt nou alòske mwayen yo ak anviwonman metye a vin pi difisil chak jou.

Se vre, moman n ap viv la a pa fasil avèk maladi COVID-19, kote lekòl fèmen e nou oblije rete lakay nou. Men se yon okazyon pou nou kontinye pote limyè e akonpaye kominote bò lakay nou pou nou ede timoun yo ak granmoun yo pwoteje tèt yo e evite ke maladi sila a pa fè ladènyè sou yo. Li enpòtan tou pou nou pwoteje tèt nou e anrichi konesans nou. 

Nan sans sa a, Platfòm nimerik ministè a, PRATIC, pote plizyè zouti ak pwogram konpetans minimal la ki ka ede nou jere tan difisil koulye a e gide travay anseyan yo lè nou reprann lekòl la, paske fòk nou reprann lekòl pou lavi tounen e ede timoun yo fòme tèt yo e prepare avni yo. Konsa, ministè a ap travay sou plizyè opsyon, apre avi komisyon syantifik, sou kilè ak kijan nou pral reprann lekòl la.

Mwen vle pwofite pou mwen remesye tout anseyan ki mobilize nan nivo fondamantal ak segondè pou prepare kou ki pral sou platfòm PRATIC la e pase tou sou radyo ak televizyon pou ede timoun yo kontinye aprann lakay yo.

Jan administrasyon Moise-Jouthe la te pwomèt li, gen gwo jefò k ap fèt pou tout anseyan lekòl leta ki gen lèt nominasyon e ki poko touche rive jwenn chèk yo nan yon ti bout tan. Anplis gen lòt jefò k ap fèt pou yo ta jwenn yon ti bourad pou ede anseyan sa yo travèse moman difisil avèk COVID-19 la. Nou pa bliye tou èd ki bay ak plizyè lekòl ak inivèsite prive ki pral jwenn anseyan ki ap travay nan lekòl sila yo. Nou ta fè plis, men nou konnen resous yo pa anpil e chaje bezwen. 

Nou deja remesye tout anseyant ak anseyan pou konpreyansyon ak pasyans yo. Nou konte sou nou pou nou ede ministè a prepare relans aktivite lekòl la kou sa posib.

Chères enseignantes, chers enseignants,

En ces jours difficiles qui interpellent tout un chacun et qui nécessitent un esprit de solidarité, de partage, de compréhension réciproque, de sens du bien commun et de la citoyenneté, je compte sur l’apport de chaque enseignante, de chaque enseignant pour cette mobilisation citoyenne auprès de la communauté afin de traverser cette crise sanitaire et de renforcer encore plus notre résilience pour le retour à l’école si attendu des familles mais en sécurité.

Merci encore chers enseignants et chères enseignantes ! Soyez des lumières pour le renouveau de l’éducation, pour la joie de nos enfants ! Protégez-vous, protégez les autres !

 

Inscrivez-vous via notre service gratuit de courriel d'abonnement pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles informations sont disponibles .

HPN Sondages